Korenwereld.nl

Anthonie van den Ende

Schrijver

Over mij

Ik ben in 1957 als Anthonie van den Ende in Loosduinen bij Den Haag geboren. Ik was, in verhouding met andere kinderen, een stil jongetje, een denker. Met het verzinnen van verhalen had ik geen moeite. Mijn broers vonden het geweldig als ik uit de losse pols allerlei verhalen vertelde over verzonnen gebeurtenissen. Bij mijn examen op de middelbare school moest ik een stelopdracht maken voor het examen Nederlands. Tot mijn verbazing kreeg ik er een negen voor.
Op de MTS heb ik, samen met een paar klasgenoten, de schoolkrant nieuw leven ingeblazen. We hebben het een paar jaar volgehouden en veel stukken en artikelen geschreven.
Later, toen ik bij een waterschap werkte, viel mijn schrijfvaardigheid op en vroeg de redactie mij, onder pseudoniem, een vaste column in het personeelsblad te schrijven . Het waren kritische stukjes met grappige wendingen. Iedereen sprak erover terwijl ze niet wisten dat ik het was.
In Bunnik, bij een automatiseringsbedrijf, was de redactie van het personeelsblad het leukste dat ik op schrijfgebied heb ondernomen. Interviews, artikelen, colums, ik heb het allemaal gedaan. Daarbij heb ik ook in vakbladen gepubliceerd. Ik was trots op twee paginagrote artikelen in de Automatisering Gids.
Sinds een paar jaar ben ik eigen baas en heb de mogelijkheid gekregen om de dingen te doen die ik leuk vind. In de zomer van 2011 ben ik fulltime gaan schrijven en gaf mijn eerste boek uit, een proeve van bekwaamheid. Ik moest alles zelf uitvinden en heb, omdat geen enkele uitgeverij mijn boek wilde uitgeven, mijn eigen uitgeverijtje opgericht. Pas toen ik alle ins en outs van het schrijven en uitgeven wist, was ik vrij om mezelf aan het schrijven van een thriller over te geven - had ik altijd willen doen. Ik heb een geweldige hoeveelheid ervaring opgedaan, het is voor mij de leukste bezigheid ooit. De wereld is nog niet van me af.

Anthonie van den Ende

Muziek

Buiten het schrijven heb ik een grote passie voor muziek. Ik ben al meer dan 25 jaar koordirigent.

Het is een heel prettige bezigheid als koor en dirigent plezier beleven in het met elkaar zingen. Ik schrijf arrangementen en werk actief aan de uitstraling en kwaliteit. Op dit moment ben ik dirigent van een bejaardenkoor in Scheveningen en een gemengd koor in Maasland.

Als ik niet voor een koor sta speel ik piano. Ik speel en arrangeer jazz-classics, maar speel ook Bach.